Home > zwangerschap > Intake (eerste controle).

 

Intake (eerste controle).

Zodra je zwangerschapstest positief is kun je (zonder doorverwijzing van de huisarts) contact opnemen met onze praktijk. Je komt dan rond de 10e week van je zwangerschap voor de intake op het spreekuur. De eerste echo hebben we dan meestal al gemaakt. De intake zal ongeveer 40 minuten duren.
Ook voordat de intake heeft plaatsgevonden, kun je een beroep op ons doen bij vragen en ongerustheid.

Tijdens de intake stellen we jullie een aantal vragen om een beeld te krijgen van jullie gezondheid. Dit is van belang om te kunnen bepalen waar we extra alert op moeten zijn en wat specifieke aandacht vraagt in de zwangerschap. Op deze manier kunnen we jullie zo goed mogelijk begeleiden tijdens de zwangerschap.

De volgende punten komen aan de orde bij de intake:

  • Algemene gegevens (bv, NAW, verzekeraar)
  • Medische gegevens van jullie allebei.
  • Ziektes die in jullie familie voorkomen ( bv. suikerziekte, erfelijke aangeboren afwijkingen).
  • Eventueel eerder doorlopen zwangerschappen en bevallingen.
  • Bijzondere wensen ten aanzien van de bevalling.
  • Advies over voeding en leefgewoonten.
  • Prenatale screening.

Tevens is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Hebben jullie specifieke wensen ten aanzien van de zwangerschap of bevalling, dan kunnen jullie die uiteraard ook bespreken.

Tijdens de intake worden de volgende controles uitgevoerd:

  • Bloeddruk 
  • Gewicht 
  • Bloedafname. Je bloed wordt gecontroleerd op: bloedgroep en rhesusfactor, antistoffen tegen rode-bloedcellen, syfilis,  Hepatitis B en de aanwezigheid van HIV (het virus dat AIDS veroorzaakt). Ook wordt er gekeken naar de bescherming tegen rode hond en de 5e ziekte. Tevens wordt het Hb (ijzergehalte) en glucose (suikergehalte)  bepaald. 

De harttonen van de baby zijn meestal pas rond de 12e week van de zwangerschap met de doptone te horen. Meestal zal dit tijdens de intake dus nog niet mogelijk zijn.
Na de intake krijg je een uitdraai van de zwangerschapskaart mee. Als we hier dingen op vermeld hebben die niet kloppen, dan horen we dit graag. De zwangerschapskaart mag elke controle weer meegenomen worden naar de praktijk.
Wij willen je vragen om bij de eerste controle je identiteitsbewijs mee te nemen.
 

Nog vragen? Stel ze

andere dossiers

kinderwens

zwangerschap

bevalling

kraamtijd

“Persoonlijk betrokken in voor- en tegenspoed”
Josée
“Zeer betrokken, lief, kundig, zelfs als de zwangerschap medisch is geworden, top team! ”
Martine
“De liefde die alle dames voor het vak hebben, is heel fijn om te ervaren”
Angela

Ontwerp: Inzpire Design & Communicatie | Webdevelopment: Haagen Internet